Værksted

Ved behov for specielle hjælpemidler, råder vi over egne godkendte midler som, div. løftere i forsk. størrelser, aluminiumsstilladser, transportvogne, el taljer, div. specielmaskiner som diamantskære- og boremaskiner, større bore- og mejsel udstyr, transportable kompressorer med værktøj, svejseværker mm.

Ligeledes forefindes altid diverse godkendte og opdateret sikkerhedsudstyr, såsom faldsikringer, livliner, veste, luftværn med og uden blæser, markeringsudstyr, dragter og lignende.

Alf NielsenMontør

Alf Nielsen
Montør